।। कलियुगातील पापे नाहीशी करणारी आणि
लोकांची चित्ते हरण करणारी अशी
शिवरायांची यशोगीते आपण श्रवण करावीत ।।

Thank you for visiting this infopaedia on Mahratta Empire.
We will be online shortly with a new refreshing look.