आजचा गड विशेष
हडसर
  • समुद्रसपाटी पासून उंची - १०२८ मीटर
  • पायथ्या पासून उंची - ३०० मीटर
  • जिल्हा - पुणे
  • पायथ्याची गावे - हडसरवाडी
  • अक्षांश/रेखांश - ७३.८०२४५०, १९.२७०६४९
नाणेघाटावर पाळत ठेवण्यासाठी बांधलेल्या चार किल्ल्यांपैकी एक हडसर आहे. इतर तीन म्हणजे शिवनेरी, जिवधन व चावंड. जुन्नर घाटगर वाटेने जायला लागले की हडसर गावाचा फाटा घेऊन आपल्याला ह्याच्या पायथ्याशी पोहोचता येते. हडसरला लागूनच एक लहानसे टेक ...
त्या वर्षी ह्या वेळी
१४ मे १६५७,
सईबाई पोटी संभाजी जन्मला

शिवाजीची बायको सईबाई हिला १४ मे १६५७ ला पुरंदरवर पुत्रप्राप्ती झाली. मुलाचे नाव संभाजी ठेवण्यात आले. ही घटना जेधे शकावली, शिवापूर शकावली व चिटणीस बखरीत अचूकपणे दिली आहे. पण थंजावरच्या शिलालेखात ह्या घटनेचा उल्लेख चुकलेला दिसतो. ... संपूर्ण लेख वाचा
वेचक वेधक
खांदेरी वरील नौदलाचे युद्ध
मराठ्यांच्या नौदलाने त्यांच्या विरुद्ध लढणाऱ्या इंग्रज व सिद्दी आरमाराला पस्त करत खांदेरीचा किल्ला बांधून घेतला. मराठ्यांकडून मायनाक भंडारीने नौदलाचे नेतृत्व केले आणि इंग्रज व सिद्दीच्या माऱ्यामुळे गडाचे बांधकाम थांबणार नाही ह्याची खबरदारी घेतली. शेवटी इंग्रजांना युद्धात माघार घेऊन तहाची बोलणी करावी लागली.