आजचा गड विशेष
परिंडा
  • समुद्रसपाटी पासून उंची - ७३० मीटर
  • पायथ्या पासून उंची - ३० मीटर
  • जिल्हा - धाराशीव
  • पायथ्याची गावे - परिंडा
  • अक्षांश/रेखांश - ७५.४५३०२१, १८.२६९८३६
बार्शीपासून ३० किमीवर असलेला परिंडा बहमनी काळात एका सुलतानाने बांधल्याचे कळते. हा किल्ला फार मोठा नसला तरी संरक्षणासाठी उत्तम आहे. आयताकृती मांडणी असलेल्या ह्या किल्ल्याला दुहेरी तटबंदी व बाहेरील तटाला लागून मोठा खंदकही आहे. ...
त्या वर्षी ह्या वेळी
नोव्हेंबर १६६५,
आदिलशाहीवर दुहेरी आक्रमण

१९ नोव्हेंबर १६६५ ला शिवाजी राजगडाहून निघाला व पुरंदरच्या पायथ्याशी जयसिंहच्या छावणीत पोहोचला. दुसऱ्या दिवशी ते आदिलशाहीविरुद्ध नव्या मोहिमेसाठी बाहेर पडले. नेताजी पालकरही ह्या मोहिमेत शिवाजी बरोबर होता. ... संपूर्ण लेख वाचा
वेचक वेधक
मुमताज बेगमचा मृत्यू व शेवट
७ जून १६३१ ला तिच्या चौदाव्या बाळंतपणात मुमताज बेगमचा बऱ्हाणपूरला मृत्यू झाला. तिचे पार्थिव बऱ्हाणपुरात १५ वर्ष पुरले होते व ताज महाल बांधून झाल्यावर तिथून ते काढून उत्तरेत पाठवून ताज महालात पुन्हा पुरले गेले. बाळंतपणात तिची मुलगी जगली व गुहाआरा बेगम असे तिचे नामकरण केले गेले. शाहजहानचा मृत्यू सन १६६६ मध्ये झाला व त्याला मुमताजच्या पार्थिवाशेजारी पुरले गेले.